B8f63acf6bb9ae882efd3dfcbbbb46264b256b33

När koffein konsumeras når den sin peak värde efter 45-90 minuter. Blodkoncentrationen av koffein är helt relaterad till mängden koffein som intas. Vilket alltså betyder att ju mer koffein som intas, ju högre koncentration kommer att hittas i blodet. Direkt när koffein intas så metaboliseras det direkt i levern med en halveringstid på 3,5-5 timmar. Detta betyder att efter denna tid så finns fortfarande hälften av koffeindosen kvar i blodet. Det kan därför finnas koffein kvar i blodet efter 24 timmar om lite större doser har intagits. Det finns också en aspekt att det är väldigt individuellt hur bra man kan bryta ner koffeinet. Jag kan börja med och säga att när koffein bryts ned så sker det bland annat genom ett leverenzym kallat p-450 oxygenase och det är så att vissa kemiska ämnen som finns naturliga i mat kan påverka aktiviteten av detta leverenzym, vilket i sin tur kan göra nedbrytningen långsammare eller snabbare. Så beroende på hut mycket du har fått i dig av dessa kemiska ämnen så kan det göra att nedbrytningen blir snabbare eller långsammare. Detta är alltså en förklaring till varför det kan finnas individuella skillnader. Men det är faktiskt så att det även finns en viss genetisk skillnad i aktiviteten när koffeinet ska brytas ned. Detta är några av orsakerna till varför olika personer kan reagera olika på samma mängd koffein. Beroende på nedbrytningen kan vissa personer ha koffeinet kvar i blodet i relativt hög koncentration under en längre tid medans andra metaboliserar det väldigt snabbt.