A57e5d6089dc9288c413391b7100109ccddc97ba

En av de viktiagste komponenterna i kaffe är den klorogena syran (CGA) står för ungefär 50 % av det totala innehållet i gröna kaffebönor. Innehållet av CGA kan variera mycket i kaffe beroende på flera faktorer. Till exempel beror det på genetiken, som att C. robusta visar ett högre innehåll än C.arabica. Miljöfaktorer som regn och andra genomsnittliga temperaturer har också visats påverka mycket. Just rotningen av kaffebönan verkar vara en kritisk effekt för att få fram smak, arom och färg i traditionellt kaffe. Dock är det så att CGA mängderna påverkas mycket beroende på hur bönan har hanterats. I mörkrostade bönor så förloras 90 % av CGA jämfört med gröna bönor. Däremot verkar CGA nivåerna kunna påverkas av bryggningsprocessen, där en överextraktion (ca. 55ml) kan öka CGA värdena med 85% jämfört med den vanliga extraktionen (ca. 23ml).
Ett lätt sätt att öka innehållet av CGA i kaffe är att blanda rostade kaffebönor med icke rostade gröna kaffebönor. Detta alternativ är redan tillgängligt kommersiellt i vissa länder. En studie kollade på just detta där en blandning av 35% gröna och 65% rostade kaffebönor användes. Syftet med denna studie var att se om denna blandning kunde förbättra CVD hälsan hos människor som hade ett lite för högt blodtryck. Man såg då minskade nivåer av serum lipider, blodtryck och kroppsvikt och även ökade nivåer av plasmaantioxidant kapacitet. Man såg även att i den friska kontrollgruppen så hade det en positiv effekt på blodtryck, kroppsvikt och plasmaantioxidant kapacitet vilket betyder att tillförandet av gröna kaffebönor till de vanliga rostade bönorna kan vara en strategi för att även skydda mot CVD.