9b7e98c1768b2218bbe5e63446e368f47b608230

Det är i princip helt accepterat att koffeinet stimulerar CNS vilket ger effekter som ökad vakenhet, alerthet och ett bättre humör. Eftersom att koffeinet kan passera fritt via blod-hjärn barriären så gör ett intag av koffein att koffeinet ökar snabbt i hjärnan och CNS vilket i sin tur kan ge effekter på andra vävnader i kroppen. Studier som har gjorts visar att koffein ökar koncentrationen av hjärnneurotransmittorer, kemikalierna som frigörs från en hjärncell (neuron) för att kunna signalera till närliggande celler. Vilket som så har ganska nyliga studier gjorts på djur som stödjer argumentet gällande sambandet mellan arbets-höjande effekter och koffein vilket har visat sig främst sker via interaktionen med CNS. Det finns en hel del studier som ger ett starkt argument för att hjärnan kan vara mer känslig mot koffeinet när den redan är trött. I dessa situationer kan även en liten dos koffein ge bra effekt. Många har säkert upplevt detta själva i den dagliga konsumtionen av koffein. När vi är helt slutkörda i huvudet efter att ha varit på massa möten eller skrivit en lång uppsats så vet vi att det inte behövs speciellt mycket koffein för att det snabbt ska hjälpa oss för at orka lite till. Det är konstigt att även fast att vi har upptäckt att en liten mängd koffein kan göra att vi orkat lite mer efter en jobbig dag på kontoret så har man inte riktigt applicerat detta på sport. Därför är det väldigt nytt att använda koffeinet i sport sammanhang när kroppen är väldigt trött. Eftersom att det är svårt att direkt mäta koffeinets effekter i hjärnan så brukar forskare inom sport använda en RPE (Rate of percieved exertion)/Borg-skala, som beskriver denna maximala ansträngningsnivå.