0637e7f327a43edb6711836c888ee2d3da321f69

En kort utvikning när vi har definierat det så här är att (något förenklat):


  • Tillgångar är sådant som skapar inkomster

  • Skulder är sådant som skapar utgifter

Det betyder att om man går back en månad så måste man antingen sälja av något på tillgångssidan eller så ökar skuldsidan. Ökar skuldsida så kommer även utgifterna öka nästkommande månad eftersom räntan blir då större. Det är ränta-på-ränta-principen fast på ”fel sätt”. Istället för att jag sparar, ökar inkomsterna, sparar mer, får fler inkomster så hamnar jag på en negativ spiral där skulderna ökar, som gör att räntan ökar, som gör att skulderna ökar och så vidare.

Det är därför det är viktigt att när man ska få rätsida på sin ekonomi att man arbetar med både balansräkningen och resultaträkningen.

Dagens uppgift
Gå tillbaka till ditt kalklyblad och se så att du hänger med på sambandet mellan resultat- och balansräkning. Det här kan vara lite svårt testa att föklara för en vän för att se om ni båda förstått detta rätt.