0637e7f327a43edb6711836c888ee2d3da321f69

Nästa steg är att identifiera och sammanställa alla inkomster. Det här brukar vara relativt enkelt då det är en summering av lön samt bidrag såsom barnbidrag, sjukpenning, bostadsbidrag etc. Jag brukar vilja sammanställa det enligt bilden ovan.

Anledningen till att jag brukar ta med siffrorna innan skatt är för att jag har upptäckt att i vissa samtal med t.ex. Kronofogde eller skuldrådgivare så vill de ha bruttosiffror till sina kalkyler. Det är ju dock netto-siffrorna som är mest intressant.

Ta nu upp ditt kalkylblad och lägg till en ny flik för dina inkomster.