0637e7f327a43edb6711836c888ee2d3da321f69

När man pratat företagsekonomi så brukar man alltid prata om en resultat- och balansräkning. I de två föregående uppgifterna har man mer eller mindre sammanställt en balansräkning, det vill säga alla tillgångarna och alla skulderna. För att inte göra överarbeta det så skulle jag säga att du redan nu har en balansräkning, men att där är framförallt ett nyckeltal som är intressant att räkna ut:

Eget kapital = Summan av tillgångarna – Summan av skulderna

Det vill säga hur stort är nettot. I mitt exempel från tidigare lektioner så är det:

Eget kapitalexempel = 1 018 000 – 1 217 500 kr = – 199 500 kr

Det visar alltså att om jag skulle sälja alla mina tillgångar och betala alla mina skulder så skulle jag fortfarande ligga ca -200 000 kr. Om det framkommer ett resultat som är större än 0, så betyder det att situationen kanske inte är bra, men det hade kunnat vara värre. Det finns då nämligen kanske en möjlighet att lösa situationen genom att slå samman lån, belåna en av tillgångarna eller göra någon annan liknande lösning. Mer om det senare.

Dagens uppgift: gör en balansräkning
Räkna ut ditt eget kapital genom att ta de samlade skulderna du räknade ut i lektion 3 och subtrahera dina tillgångar som du räknade ut i lektion 4.