0637e7f327a43edb6711836c888ee2d3da321f69

När man nu har sammanställt både inkomsterna och utgifterna så har man i stora drag en resultaträkning färdig. För att hålla det enkelt så gör vi som på balansräkningen och räknar ut ett nyckeltal:

Resultat (kassaflöde) = inkomster – utgifter

För mina exempel ser det ut enligt följande:

Resultatexempel = 15 050 kr – 16 050 kr = – 1 000 kr

Det visar att den här ekonomin går back -1 000 kr varje månad. Det betyder att där både är ett minuskapital i balansräkningen och det blir inte heller bättre av att man går back, för skulderna kommer bara öka från månad till månad.