0637e7f327a43edb6711836c888ee2d3da321f69

Vi är nu framme vid kursens sista del. Jag vet att du har en rad tuffa övningar bakom dig, hoppas att du verkligen är stolt över att du har tagit dig igenom dem!

Ett första steg är att räkna ut när du är skuldfri och sedan sätt delmål och planera hur du ska fira.

I planen kan du också räkna ut under hur lång tid du behöver följa den här planen. Ett hyfsat enkelt sätt att räkna ut det på är via:

Antal månader = Den totala skulder / månatlig amortering

Exempel
200 000 kr / 2 000 kr/månad = 100 månader = ca 8 år.

För att förkorta tiden så ser du att det handlar om enligt tidigare att antingen sänka skulden genom förhandling eller genom att betala av via sälja saker.


Dagens uppgift: Skapa delmål
Ett bra tips är också att skapa delmål när du ska nå olika belopp. T.ex. i examplet ovan så skulle jag satt delmål på 190 000 kr (5 månader), 175 000 kr, 150 000 kr och så vidare.

När man använder formeln ovan så utgår den från att man ska bli helt skuldfri. Det är sant när det gäller exempelvis dåliga lån såsom blancolån, kreditkort, sms-lån etc. Men där finns t.ex. ingen poäng med att amortera ner ett bolån till 0. Min personliga åsikt är att om man har ett huslån med en rimlig ränta, i dagsläget runt 2 %, så bör målen vara att:


  1. Komma ner till 85 % så fort som möjligt om man ligger över det. För att komma ner hit bör man amortera så mycket som möjligt när alla andra skulder med högre ränta är betalda.

  2. Komma ner till 75 % därefter genom att amortera ca 2 % per år för att ha lite utrymme till när bostadsbubblan briserar.

  3. Komma ner till 50 % därefter genom att amortera ca 1 % per år för att ha en god framtida ekonomisk situation.