Aa0ddf53e1d41ad0a6f0aaf0a2347433bb3cd566

Betong går inte att böka i och en box på en halv kvadratmeter lämpar sig inte för motion. Grisar är mycket aktiva varelser som vill, behöver och ska få springa runt, utforska och böka i jord. I ett industriellt svenskt grisstall hålls djuren som vore de världens farligaste fångar. Det är ovärdigt att spärra in djur under de förhållanden som svenska djurskyddslagar dikterar. Svenska grisbönder blir färre och färre eftersom man inte kan konkurrera med det billiga köttet som importeras från resten av Europa. Samtidigt gör de svenska djurskyddslagarna att grisuppfödarna inte kan sänka sig till den europeiska nivån i vare sig pris eller brist på etik.

Idag kastreras den absoluta majoriteten av hangriskultingar på grund av rädsla för så kallad galtsmak. Innan djuret är sju dygn behöver inte ens bedövning användas vid kastrering. Denna klausul är obegriplig ur ett djuretiskt perspektiv. Anledningen att vi kastrerar gris utan bedövning är att det blir dyrt att sortera ut det kött som får galtsmak, trots att det bara handlar om någon eller några procent kött. Det är nedstämmande att en så stor och inflytelserik organisation som LRF deklarerar på sin hemsida med information om griskastrering att ”obedövad kastration av gris under sju dagars ålder är tilllåtet enligt djurskyddsförordningen och har överhuvudtaget inget med djurplågeri att göra”. 

Det är svårt att hitta KRAV-märkt griskött, svårare än enbart ekologiskt märkt griskött. En anledning till det kan vara att KRAV-gris måste få böka i jord. Ekologisk gris måste enbart kunna gå ut men då på betongunderlag. 

Gör
Vad kan du som konsument göra för att trycka på mot bättre grishållning och bättre kvalitet på svenskt griskött? Ja, börja med att släppa taget om det där baconpaketet som skulle ner i matkorgen. Köp ditt fläsk direkt från en bonde som du vet låter grisarna gå ute och böka i jorden. Det är viktigt att djuren har det bra. Viktigare än att de är ekologiskt märkta eller ens kommer från Sverige. Släpp fångarna loss, det är vår.