Aa0ddf53e1d41ad0a6f0aaf0a2347433bb3cd566

När du går i din mataffär stöter du sannolikt på en rad olika typer av beskrivningar på äggpaketen. Även om många av beskrivningarna kan verka självförklarande så är det få som vet exakt vad de innebär för hönsen. Nu ändrar vi på det!

Burhöns: Inom EU ska burhöns ha tillgång till värprede, ströbad och sittpinnar. Det får maximalt finnas 16 hönor i varje bur, och varje höna måste ha en yta på minst 0,06 kvadratmeter. Det är mindre än två A4-ark var. Nybyggda stallar ska ha insläpp av dagsljus, men gamla stallar som fortfarande är i drift kan vara godkända trots avsaknad av fönster. Vissa burhöns får alltså aldrig se solen. 

Frigående höns inomhus: Innebär att värphönsen får vara maximalt 9 hönor per kvadratmeter golvyta. Där har de i motsats till burhönsen möjlighet att röra sig fram och tillbaka. En risk med frigång är att många djur på liten yta kan stimulera fjäderplockning och till och med kannibalism. Ett annat problem är mängden avföring som djuren kommer i kontakt med. Denna kan sprida sjukdomar och parasiter mellan djuren.

Frigående höns utomhus: Innebär precis som för de frigående hönsen inomhus att det är max 9 hönor per kvadratmeter men att de även ska ha minst 4 kvadratmeter rastgård utomhus.

Ekologiska höns: Lever som frigående höns men är något färre, max 6 istället för 9 hönor per kvadratmeter. De ska även ha tillgång till gräsbevuxen utevistelse när säsongen så erbjuder och ha tillgång till grovfoder som hö att sysselsätta sig med dagligen. Man får inte heller ha fler än 3 000 höns i en enhet, vilket uppges underlätta för att hönsen ska kunna utöva ”naturliga beteenden”. De flesta hönshållare av mer hobbykaraktär är eniga om att mer än 20 höns i en flock samtidigt är olämpligt. 

Som du ser är det rätt stora skillnader i vilka villkor hönsen har. Vi hoppas förstås att du efter att ha läst om dessa känner att det kan vara värt att lägga till ett par kronor per ägg för att vara säker på att hönsen som värpte dem inte gjorde det under horribla förhållanden.

Tips!
Äggkonsumenter kan t ex gå in sajten
www.gårdsnära.se där de kan hitta bönder som säljer ägg direkt. Där kan man också hitta bönder som man kan besöka för att se djurupppfödningen med egna ögon.