91efdeb006f21e88b5371916472d1dd89f5e7c54

Genom Google Analytics kan du se hur många besökare du har till din hemsida, vilka delar av din hemsida dina besökare läser mest och vilka sökord de använder för att hitta dit. Detta är en värdefull form av ständig marknadsundersökning för din verksamhet. Skriv in orden Google Analytics som sökord på Google för att lära dig mer om detta. På flera av mina hemsidor kan besökarna beställa nyhetsbrev inom olika områden. Besökarna får härigenom värdefull information och jag får kunskap om vad som är mest efterfrågat och anses som mest intressant.

Ställ frågor till dina presumtiva kunder
Ställ frågor i dina nyhetsbrev och på din hemsida till dina besökare. Du kommer att få gratis information och helt nya idéer om dina erbjudanden samt hur du kan marknadsföra dem.

Använd också sociala medier för marknadsundersökningar
Om du planerar att skicka ut ett marknadsföringsmaterial om din nya verksamhet, lansera en ny tjänst eller produkt finns det i dag goda möjligheter att via Internet, sociala medier och e-post testa, mäta och korrigera innan du satsar för mycket pengar och tid på något nytt. Jag är med i några grupper på Facebook där denna metod används flitigt, t.ex. gruppen ”Startitup 2012” som just är till för att diskutera, testa och diskutera nya affärsidéer. Man skickar ut en testballong och får på ett enkelt sätt kommentarer och synpunkter. På LinkedIn finns motsvarande grupper, t.ex. ”On Start Ups”, ”Entrepreneurs & Small Business”, ”Big Ideas & Innovation” m. fl.

Uppgift
Använder du nu din hemsida för att kontinuerligt testa av marknaden inom din verksamhet? Om inte – fundera på hur du skulle kunna ha ännu större nytta av din hemsida på det sättet.

I nästa avsnitt tar jag upp idén att om du säljer varor och produkter inom ett relativt komplicerat område så kan du även erbjuda dina tjänster som renodlad konsult inom det området.


På återseende,

Holger