Bd7731eb96f4f04ec0b17edd9ab1a4edbbc9b742

Använd dig av ”bench marking” i din marknadsföring
Jämför hela tiden din verksamhet med andra. Hur blir du unik, hur kan du bli bättre och hur kan du marknadsföra ditt företag gratis och på ett bättre sätt än dina konkurrenter? Se på dina kollegers erbjudanden, service och sätt att presentera och hur de betonar olika delar. Jag menar inte att du ska plagiera. Nej, du ska ständigt leta efter sätt att bli bättre. Och fall inte i gropen att ägna dig åt priskonkurrens. Med låga priser kommer du så småningom tvingas leverera låg kvalitet och inte ha råd att utveckla din verksamhet och då kanske du måste hålla ännu lägre priser. Du hamnar i en nedåtgående spiral. Tanken med ”bench marking” är att du tar reda på hur dina konkurrenter jobbar och marknadsför sig så att du kan marknadsföra dig gratis och mycket bättre.

Uttryck resultatet av det du erbjuder i siffror
Det mesta som går att mäta och uttrycka i enkla siffror är lätt att kommunicera och lätt för dina kunder att komma ihåg. En inredare som jobbar med styling inför en försäljning av en bostad kan ha svårt att beskriva sina tjänster med avseende på färg, form, material och design. Det är mycket bättre om man kan uttrycka resultatet i siffror, t.ex. på följande sätt: ”Sedan vårt företag genomförde en förändring av en villa i Uppsala så kunde mäklaren sälja villan för ett pris som var 15 % högre än vad man trodde från början.” ”Genom att vårt företag har speciella avtal med leverantörer av material så blir kostnaderna 20 % lägre för våra kunder.”

Uppgift
Fundera på några olika sätt att uttrycka resultatet av det du erbjuder på ett väldigt tydligt sätt i siffror.

I nästa avsnitt tar jag upp den jättefina möjligheten att du kan använda din hemsida som en ständigt pågående marknadsundersökning.


Hej då! Vi ses,

Holger