E0327ed7687d3251bb30da92087f06cf3bd9efce

Två faktorer avslöjar om vi har en positiv eller negativ livsinställning. Dels hur du ser på framtida händelser, dels hur du i efterhand förklarar de saker som hänt i ditt liv. Hur du ser på framtida händelser påverkas av din tillit till den egna förmågan, dina tidigare erfarenheter och din förväntan på resultatet.

Optimister förväntar sig att det ska gå bra och att de ska ta sig i mål. Det gör att de håller ut i sin strävan mot målet på ett mer ihärdigt sätt än vad pessimister gör.

Pessimisterna tycks tvivla mer på sin förmåga att nå målet och ger därför upp när de börjar få motstånd. Det blir en självuppfyllande profetia där pessimisten tänker ” ja, just det, det var precis det jag trodde, det kommer aldrig att gå”. Medan optimisten tänker ”Jo men det där ska nog gå bra, jag försöker”.

Genom att se optimistiskt på tillvaron ger vi oss de bästa av förutsättningar att lyckas med det vi företar oss.
Intressant, jag vill beställa boken ”Lycka på fullt allvar