E0327ed7687d3251bb30da92087f06cf3bd9efce

Självmedkänsla kan hjälpa dig att hantera situationer när något jobbigt händer, men det kan även hjälpa dig när du i efterhand får upp minnen av det som hänt och förlorar dig i kritiska tankar och katastroftänkande. Det gör också att du lättare accepterar det ansvar du själv har i det som händer.

Personer med självmedkänsla dömer sig inte så hårt, de oroar sig inte och ältar inte heller det som hänt i någon större utsträckning. De är med andra ord mer villiga att acceptera icke önskvärda egenskaper hos sig själva, utan att för den skull nedvärdera sig.

Det är mänskligt att fela. Var snäll mot dig själv.
Intressant, jag vill beställa boken ”Lycka på fullt allvar