E0327ed7687d3251bb30da92087f06cf3bd9efce

På Facebook och andra sociala forum mäts ofta framgång i antalet vänner, och det är lätt att förlora sig i att man måste ha ett stort umgänge. Men hur många vänner behöver man för att må bra? För ditt eget privata välbefinnande räcker det faktiskt med ett par nära relationer. Det gör ingen större skillnad om du har sex eller åtta vänner, medan två vänner eller inga alls innebär stor skillnad för din hälsa och ditt välbefinnande. Att lägga krut på att vårda dina närmaste relationer kan därför vara en riktig lyckoinvestering.
Intressant, jag vill beställa boken ”Lycka på fullt allvar