E0327ed7687d3251bb30da92087f06cf3bd9efce

Optimister och pessimister har helt olika förklaringsmodeller av det som sker. Du kan lära dig att bli mer optimistisk genom att studera hur du förklarar de saker som händer.

Tillfälligt eller varaktigt. Är det som hänt en tillfällighet som går över eller kommer det alltid att vara så här?

Specifikt eller generellt. Hur smittsamt är det som hänt? Är det en isolerad händelse eller kommer det att påverka resten av livet?

Internt eller externt. Vem bär ansvaret för det som händer, oavsett om det är bra eller dåligt? Skyller vi på oss själva eller tycker vi att det berodde på yttre omständigheter?

När det händer något mindre bra tänker optimisten att det är en tillfällighet, en specifik grej som inte påverkar något annat, som beror på externa omständigheter och som hen inte själv är skuld till. Positiva händelser förklaras däremot som varaktiga, generella och interna. Det kommer att hålla i sig, dra med sig andra fördelaktiga händelser och kommer sig av att vi är så bra.
Intressant, jag vill beställa boken ”Lycka på fullt allvar