Familj & Relationer / En introduktion till positiv psykologi – för dig som vill öka ditt välbefinnande i vardagen

Lycka på fullt allvar

Format

Email och Facebook Messenger

Omfattning

5 minuter om dagen i 20 dagar

Sträck-läs

January 10, 2015

Livet bjuder oss emellanåt på motstånd. Ett visst mått av oro, ångest, nedstämdhet, leda och rädsla är ofrånkomligt. Men flera studier inom positiv psykologi visar att du kan öka de positiva inslagen vid sidan av de negativa. Och genom att styra din uppmärksamhet i riktning mot det goda i upplevelserna kan du med tiden skapa nya nervbanor i hjärnan som gör det enklare att lägga märke till det goda som också händer i livet. 

Daily bits of Lycka på fullt allvar tar upp aktuell forskning inom positiv psykologi. Kursen baserar sig på Katarina Blom och Sara Hammarkrantz bok ”Lycka på fullt allvar – en introduktion till positiv psykologi”. Vill du läsa boken hittar du den här.

Daily bits of Lycka på fullt allvar kommer att göra dig en gnutta lyckligare – och framför allt kommer du att veta vad du kan göra mer av för att öka ditt välbefinnande.

Kursen som består av tjugo delar, är gratis och levereras varje dag till i din inbox. Skriv din mejladress nedan och du är igång!

Intresserad?