72da1cd466a72fd5f951de520dfb969cdbbe5c07

Låt barnen vara med och bestämma om de är gamla nog. Växelvis boende är faktiskt inte så dåligt för barnen som vi kanske trott. Flera stora studier från CHESS – Centre for Health Equity Studies- som är knutet till Karolinska institutet och Stockholms universitet, visar att vid en skilsmässa är växelvis boende det bästa för barnen.

"Varför blir det inte stressande för barnen att flytta mellan två hem?

– Jag tror att barn har en stor förmåga att anpassa sig. Om barnet lever i en familj där föräldrarna är nöjda med sina liv och där det inte finns gapande känslomässiga hål av att en förälder har försvunnit så tror jag att barnen accepterar att de flyttar mellan mamma och pappa. Det som är stressande för barn är om en förälder försvinner utan att man förstår varför. Eller om det är konflikter i familjen."

Läs hela artikeln här: http://www.forskning.se/2017/01/12/vaxelvist-boende-bast-for-skilsmassobarnen/

Uppgift: Fundera över alternativen. Har ni t.ex. möjlighet att skaffa varsin liten lägenhet och låta barnen bo kvar i det gemensamma hemmet? Det finns kanske lösningar som ni inte tänkt på än.


Dagens sountrack: Landslide, Dixie Chicks