6f82c75280181c0a168f7e0ac70c8de467610d6d

Som kreativitetsföreläsare reser jag mycket och träffar många människor. Jag glider in och ut ur boxarna och pratar ena dagen med en grupp studenter i Göteborg för att plötsligt nästa dag stå på en annan scen i en annan stad och prata inför hundra toppchefer inom näringslivet. Jag ser många olikheter men också många likheter. Du ser det du fokuserar på.

När jag träffar hundra medarbetare inom äldreomsorgen i Göteborgs kommun pratar jag om hur viktigt det är med humor när vi arbetar med kreativitet. För att kunna få distans till dig själv och dina egna tankar för att kunna skapa nya tankegångar behöver du använda bland annat humor. Humor punkterar din egen viktighet och skapar självdistans. I pausen kom en kvinna fram till mig och berättade om hur hon och hennes bror hade begravt sin pappa bara nån vecka tidigare. Inför begravningen stod hon och brodern i pappans sovrum och klädde på den döda fadern. Det var tyst och de utförde påklädningen med en gemensam respekt för mannen som hade älskat och fostrat dem båda. Vid ett givet ögonblick tittade de upp på varandra och log. De tog varsin fot på den döde fadern och började kittla honom. De skrattade och tårarna rann ner för deras kinder. Hade pappan sett dem nu hade han också skrattat.

Testa själv!
Skriv eller rita tre gemensamma nämnare bland de människorna du träffat eller kommer träffa de närmsta dagarna.