6f82c75280181c0a168f7e0ac70c8de467610d6d

En gammal, men viktig insikt från forskning är att skillnader inom grupper oftast är större än skillnaderna mellan grupperna. “Säg what?!” säger du nu. Tillåt mig att förklara: säg att en vetenskaplig studie hittar ett resultat som säger “oj! Män är mindre toleranta mot invandrare än kvinnor är”*, visst kan man se löpsedlarna framför sig. Saken är dock den att skillnaderna mellan de som är inom män-gruppen lär vara bra mycket större än de skillnader som visats mellan män och kvinnor. Du kan nog tänka en rad faktorer, bortsett från kön, som kan öka eller minska en människas tolerans för personer från andra länder.

En sak man bör komma ihåg är att vår hjärna är lat i det att den är väldigt duktig på att vara effektiv. På kort sikt blir det lättare för oss att navigera i världen om vi kategoriserar den och generaliserar. På lång sikt så leder förstår sådan kategorisering att vi skapar skillnader mellan människor som egentligen inte finns där samtidigt som vi undviker att se viktiga likheter.

Testa själv!
Idag ska du träna dig i att se likheter mellan grupper som till syntes inte har något gemensamt. Du kanske kommer att befinna dig på en lunchrestaurang under dagen. Vad har alla de besökare gemensamt? Kanske är det så att alla har väldigt hög ämnesomsättning? Gulligt ju!