689818717ddbad55df605997e0e4ac5d7ed02147

Använd samma typsnitt och storlek genomgående i mejlet. Om du vill förstärka vissa ord, använd fetstil och kursiv text.

Använd ett vanligt “tråkigt” typsnitt. “Roliga" typsnitt och färger ser oftast bara rörigt och oproffsigt ut.


I många mejlprogram kan man välja mellan format att skicka mejlet. Ofta dessa tre.


  • (Plain) Text - Text utan någon formatering. Ingen kursiv eller fet stil, inga bestämda typsnitt. Mejlprogrammet visar oftast texten i ett så så kallat monospace-typsnitt, dvs. ett "skrivmaskinstypsnitt" i de flestas ögon.

  • RTF - Sedvanlig textformatering, ungefär motsvarande en enkel ordbehandlare. Fetstil, kursiv, olika typsnitt, storlekar och färger, punktlistor och numrerade listor.

  • HTML - Massor av formatering inklusive bilder och tabeller.