689818717ddbad55df605997e0e4ac5d7ed02147

Det kanske känns löjligt ibland, men i våra överfulla inkorgar, så är tydlighet kung.


  • Inled tydligt med ärendet (som helst ska synas redan i ämnesraden).

  • Skriv ordentliga meningar med stor bokstav och punkt. (Kan tyckas självklart.)

  • Dela upp texten i stycken.

  • Använd fetstil, kursiv stil och punktlistor vid behov.

  • Var frikostig (men naturligtvis korrekt) med kommatecken.

  • Var överdrivet tydlig med vad du vill få fram.


Exempel på mindre tydligt mejl:

Ämne: Kan du hjälpa mig?

Hej, Erik!

Som du kanske har hört, så har jag fått flera nya projekt i knät, så jag har inte så mycket tid. En av sakerna som tagit upp mycket tid är att arrangera veckomötena. Om du kunde ta på dig det, så skulle det vara en stor hjälp. Det är inte mycket jobb. Bara boka lokal och ta anteckningar och skicka ut. Samt beställa fika och förfriskningar. Skulle behöva hjälpen under oktober till december.

Chris


Exempel på tydligare mejl:

Ämne: Kan du arrangera veckomötena Okt-Dec?

Hej, Erik!

Kan du arrangera veckomötena oktober till december?


  • Boka lokal

  • Skicka inbjudningar

  • Beställa fika och förfriskningar

  • Ta anteckningar och skicka ut

Om du inte kan, låt mig veta senast i övermorgon, Torsdag 24 september.

Jag är ledsen att behöva lägga detta på dig, men mitt schema är överfullt de kommande tre månaderna.

Chris