689818717ddbad55df605997e0e4ac5d7ed02147

Tänk på hur och när informationen ska användas.


  • Är den rykande färsk och kan sedan glömmas?

  • Ska den användas framöver?

  • Ska den sparas? 

  • Ska den spridas?

Om informationen redan finns sparad någonstans, så länka till den. Då kan användaren ta till sig info, slänga mailet, och ändå vara trygg med att informationen går att hitta igen vid behov.


Exempel:

Ämne: Ny rutin för utläggskvitton f.r.om mars

Hej!

Från och med mars i år har vi nya rutiner för hantering av utläggskvitton. 

Den viktigaste nyheten är att man nu måste skriva projektnumret på varje kvitto. 

All information finns i kapitel 7 i [länk:]Personalhandboken på intranätet. 

Chris