689818717ddbad55df605997e0e4ac5d7ed02147

Det första du ska tänka innan du börjar skriva är: Vad vill jag uppnå med mejlet? Vad är dess syfte?

Många av oss bara “slänger iväg ett mejl” och skriver det vi tänker för stunden, utan att tänka på hur det uppfattas och vad vi vill ska hända. Ibland bara för att, "få undan det" eller “lägga bollen någon annanstans”.

Ett mejl kan ha många olika syften, men det mesta som vi skickar i yrkeslivet faller i en (eller flera) av dessa tre kategorier.


  1. Få svar på en fråga

  2. Få en uppgift utförd 

  3. Framföra information


Vi ska titta närmare på dessa tre, imorgon börjar vi med “att få svar på en fråga”.

Övning: Titta på de tre senaste mejlen du skickat. 


  • Är syftet med dem tydligt för dig? 

  • Faller syftet i någon av dessa tre kategorier?

  • Hur hade du skrivit annorlunda, om du tänkt syfte först?