Arbete / Konkreta tips och råd för att skriva mejl som uppnår sitt syfte

Mejla med mening

Format

Email och Facebook Messenger

Omfattning

5 minuter om dagen i 18 dagar

Sträck-läs

January 17, 2016

Lär dig knepen att nå mottagaren genom mejlbruset, genom att kommunicera rakt, enkelt och ändamålsenligt.

Intresserad?