1536c501e2d57a25f58ae2adc96a63b129c5f0ef

Wall of text är ett begrepp som syftar på syrefattiga texter; "syrefattig" som i att de helt saknar luft. I litteraturen kan detta fungera som ett stilistiskt grepp men när det gäller mejlande skapar det bara huvudvärk.

Låt styckena vara kortare än om du hade skrivit ett brev att printa på papper. Text på skärm upplevs ofta jobbigare att läsa än text på papper.

Om du vill, gör det här
Överdriv idag styckeindelandet, som ett sätt att öva. “Luftiga mejl” ska idag vara ditt förnamn, och “styckeindelning” ditt efternamn. Ingen lär klaga på detta.

Glad strukturhälsning,

David Stiernholm