770363c9f63a032ca93658f8bfbe23f1be4d5edb

Som psykolog som rör sig i teknikvärlden får jag gång på gång höra ordet gamification. Begreppet var lite av ett buzzword för några år sedan, men lever tyvärr fortfarande  kvar. Gamification innebär att man på olika sätt inför spelelement så som poäng och highscore etc. för att göra tjänster och produkter mer motiverande att använda.

Begrepp som gamification riskerar att urvattna välbeforskade psykologiska principer. Ända sedan B F Skinners forskning har man ju vetat att beteenden som belönas sannolikt kommer att öka. Principen kallas för positiv förstärkning och är bland de mest effektiva sätten att öka frekvensen av beteenden. Man är dock bra naiv om man tror att tråkiga beteenden som matlagning, städning och bokföring skulle öka bara för att man helt plötsligt börjar få poäng för dem.

Belöning, det vill säga positiv förstärkning, kan vara effektivt om:

• Den till en början sker ofta och sedan sker mer sällan och lite slumpmässigt.
• Belöningen känns rimlig med tanke på beteendet som utförts.
• Belöningen är någorlunda personlig, i psykologinsvärld är det sällan “one size fits all”.

Testa själv!
Ovanstående princip är knappast något nytt för dig men har du någon gång designat ett belöningsschema som sträcker sig bortom poäng, chokladbitar och beröm?

Som kollega så påverkar du som bekant dina medarbetares motivation en hel del. Fundera på hur du kan göra dem motiverade genom att arbeta mer med positiv förstärkning. Det kan exempelvis handla om uppmuntrande ord när en kollega slutfört ett projekt, eller om förslag på förbättringar när hen visar upp sitt arbete för dig.

Läs  tips!
Mål och belöning i all ära men det finns en baksida med dessa strategier. Här kan du läsa mer om dem.