481a44530e45cff3970e9efcb77f19f6539d38d0

Vem är din bästa vän? Om du har svarat någon annan än dig själv, försök igen. Visst behöver vi vänner, men framför allt behöver vi vara våra egna bästa vänner! Vi behöver vara medkännande gentemot oss själva, känna ömhet och värme inför vår egen sårbarhet och skröplighet, och våra tillkortakommanden, för att kunna ta hand om dem och oss själva på bästa sätt.

Självmedkänsla består av tre komponenter, som alla är lika viktiga: 

1. Mindfulness: Att se vår smärta och vårt lidande utan att bli helt absorberade av det, och utan att värdera det. Att få perspektiv på det som pågår. För att få syn på detta behöver vi vara medvetna om vad som pågår i upplevelsen i stunden och ta ett steg i taget, i vår egen takt, under en längre tid.

2. Samhörighet med andra: Att se lidandet som en naturlig del av livet, att det är något som alla människor upplever och att vi läker i kontakt med andra människor. Skammen och självkritiken gör att vi inte tror att alla andra upplever det.

3. Att vara förstående och omhändertagande gentemot oss själva då vi möter svårigheter i livet. Medkänslan kan göra att vi får möjlighet att stå ut med de känslor som vi kanske skäms för, och i stället varsamt klappa oss själva på kinden eller ge oss själva en inre varm kram.

Dagens övning: Meditation för självmedkänsla (5 min)

https://soundcloud.com/mindful-eatinggruppen/06-informell-sjalvmedkansla-i?in=mindful-eatinggruppen/sets/meditationer-fran-boken-mindful-eating-slut-fred-med-kroppen-och-maten