7708ca92378d7ff1a72f80f00156974025738cf0

Mindfulness är ett sätt att vara snarare än en metod. Det innebär att rikta sin uppmärksamhet på ett speciellt sätt:

  • med avsikt
  • i nuet
  • icke dömande utan att vi tar hand om det som uppstår oavsett om det är behagligt eller obehagligt

 

Mindful eating innebär att vi genom olika övningar riktar den här uppmärksamheten till vår ät-upplevelse, innan, under och efter en måltid. Det gör vi för att

  • lära oss förstå kroppens olika signaler för fysisk hunger, sug och mättnad.
  • lära oss bryta vanemässiga mönster kring mat, ätande och kropp.
  • utveckla förmågan att känna acceptans, självmedkänsla och att vara tillfreds.

 

För att kunna utforska vår relation till mat behöver vi ofta vara medkännande gentemot oss själva, känna ömhet inför vår egen sårbarhet, tillkortakommanden och skröplighet. Inte för att det ska försvinna utan för att det finns där och behöver tas hand om. Självmedkänslan gör att vi får möjlighet att möta jobbiga känslor. Och precis som simning så går mindful eating inte bara att läsa sig till - det måste upplevas!

 

Dagens övning: Sittande meditation (14 min)

https://soundcloud.com/mindful-eatinggruppen/01-sittande-meditation