481a44530e45cff3970e9efcb77f19f6539d38d0

I dag ska vi utforska hunger! Varför äter du? Många skulle svara att de äter för att de är hungriga. Men hunger är ofta mer komplext än så. För många av oss finns det en lång rad anledningar till att vi äter, förutom just fysisk hunger. Mat betyder till exempel ofta socialt umgänge, njutning och glädje. Ibland äter vi också för att vi längtar efter tröst eller kärlek – men mat tillfredsställer inte denna hunger, i stället blir vi ofta missnöjda med oss själva för att vi har ätit för mycket eller fel slags saker.

Inom mindful eating skiljer vi på sju olika sorters hunger: Sinnets hunger, ögonens, luktsinnets, magens, munnens, cellernas och hjärtats hunger. Det är bra för oss att lära oss att skilja på de olika sorterna, eftersom vi då också kan tillfredsställa dem på det sätt som de behöver. Om vi till exempel hungrar efter kärlek kan en kram eller telefonsamtal med bästa kompisen vara bättre än en skål med chips.

Dagens övning. Meditation om vem som egentligen är hungrig där inne (10 min)

https://soundcloud.com/mindful-eatinggruppen/10-vem-ar-det-som-ar-hungrig?in=mindful-eatinggruppen/sets/meditationer-fran-boken-mindful-eating-slut-fred-med-kroppen-och-maten