B0c379f604dc5eb698c078067b76c122c5acb98f

Patienter som har ätstörningar kan känna sig ambivalenta inför de olika svårigheterna som en förändring kan innebära. Det är inte självklart att personen vill förändras trots de negativa konsekvenserna av beteendet. MI har sin utgångspunkt i personens erfarenheter, värderingar och prioriteringar i förhållande till den förändring som är aktuell.

Några nyckelfrågor för att utforska hur motiverad patienten kan vara:

- Ser du på ditt ätande som ett problem?
- Planerar du för att göra något för att inte drabbas av detta problem inom den närmsta tiden?

Det finns tre nivåer av beredskap till förändring eller motivation?

1. Låg beredskap till förändring
2. Medelhög beredskap eller ambivalent inför förändring
3. Hög beredskap, det vill säga beredd

Svarar patienten nej på nyckelfrågorna är denne troligtvis på nivå ett, kanske = nivå två och ja på samtliga betyder att patienten är redo för förändring. 

Imorgon ska vi titta på vad man som samtalsledare gör om patienten är på nivå ett.

Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare. För kurser och föreläsningar maila gärna: [email protected]. Du hittar boken Motiverande samtal i arbete med ätstörningar här.