B0c379f604dc5eb698c078067b76c122c5acb98f

Det kan kännas svårt att fråga om ätstörningar. Det kan kännas närgånget och man kan känna sig osäker på hur man ska ställa frågan och hur patienten kommer att reagera på frågan. Tidsbrist och oro för att patienten ska ge ett jakande svar kan vara hinder för att ställa frågan. Ju mer du frågar desto lättare kommer det dock att bli eftersom frågan inte blir lika laddad längre.

Viktigt är att i det här skedet engagera patienten i samtalet med en genuin nyfikenhet och undrande hållning. BÖRS- bekräftelser, reflektioner, öppna frågor och sammanfattningar är verktyg som hjälper dig med detta.

Några nyckelfrågor för att ta upp ämnet:
• Jag vet inte om det här är ett problem för dig, men många av dem jag träffar i mitt arbete har upplevt problem med sitt ätande. Jag har därför rutinmässigt börjat fråga alla om detta. Hur upplever du ditt ätande?

• Hur har du det när du ska äta, vad händer då?

• Får du leva ditt liv som du vill? Är ätandet ett hinder på något sätt?

Tips! I boken Motiverande samtal i arbete med ätstörningar har jag flera exempel dialoger som visar hur du kan ta upp frågor om ätstörningar.

 Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare. För kurser och föreläsningar maila gärna [email protected]. Du hittar boken Motiverande samtal i arbete med ätstörningar här.