B0c379f604dc5eb698c078067b76c122c5acb98f

Som utlovat så kommer här ett par lästips. 

Om ätstörningar

Ghaderi, A. & Parling, T. (2007). Från självsvält till ett fullvärdigt liv: en ny KBT-metod i 6 steg. Natur & Kultur.

Ghaderi, A. & Parling, T. (2007). Om ätstörningar. Från självsvält till ett fullvärdigt liv: en ny KBT-metod i 6 steg. Natur & Kultur.


Mer om MI

Miller, W. R. & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal: Att hjälpa människor till förändring. Natur & Kultur.

Ortiz, Liria. (2014). När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal. Natur & Kultur.

Bra internettips

KÄTS- Kunskapscentrum för ätstörningar www.atstorning.se

Återigen tack för att du gått min kurs!

Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare. För kurser och föreläsningar maila gärna: [email protected]Du hittar boken Motiverande samtal i arbete med ätstörningar här.