B0c379f604dc5eb698c078067b76c122c5acb98f

Vi har gått igenom två av MI:s grundläggande beteenden, det vill säga sådant som du som samtalsledate aktivt ska göra i samtalet. Idag tar vi de sista två.

Välvilja

Välvilja handlar om att du agerar utifrån patientens bästa och inte utifrån egna intressen. I nästa avsnitt kommer vi prata kort om hur man som samtalsledare riskerar att dräneras på välvilja.

Framkallande

Här syftar vi på samtalsledarens förmåga att framkalla patientens egen motivation till förändring. Detta kan du bland annat göra genom att framhålla patientens mål, värderingar och behov som ett sätt att väcka hennes motivation. Målsättningen med dessa beteenden är att patienten får yttra konkreta målsättningar så som “jag vill kunna ha ett sunt förhållande till mat, för att göra det behöver jag förändra ....”

Gör: Så, nu har du fått exempel på MI-förhållningssätt och dess fyra kategorier av beteenden: välvilja, framkallande, acceptans och samarbete. Tänk nu på en specifik patient och se hur du kan uttrycka de fyra olika beteendena i ert nästa samtal.

Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare. För kurser och föreläsningar maila gärna: [email protected]. Du hittar boken Motiverande samtal i arbete med ätstörningar här.