B0c379f604dc5eb698c078067b76c122c5acb98f

I min bok Motiverande samtal i arbete med ätstörningar beskriver jag fyra olika steg som du kan gå igenom om personen inte är beredd eller visar motstånd.

Skapa disonans 

Att som patient bli uppmärksam på skillnaden mellan hur det är och hur det borde vara leder ofta till en ökad problemupplevelse och olustkänsla, vilket kan väcka ett behov av eller längtan efter förändring. Att tidigt utforska för- och nackdelar med situationen och koppla ihop detta med hur patienten vill att det ska vara kan vara ett sätt att utlösa och förstärka dissonans och väcka intresse för en förändring. Exempel på frågor som kan skapa dissonans:

- Vad är viktigast för dig i ditt liv?
- Hur ska man leva sitt liv tycker du?
- I vilken mån motsvarar ditt nuvarande förhållande till mat det som är viktigt för dig i ditt liv?

Utforska ambivalens 

Här utforskar ni patientens skäl både för att exempelvis söka hjälp eller inte (ambivalens). Här är det viktigt att personen visar att hon är redo att gå vidare i den här riktningen och tala om detta. Exempel på nyckelfrågor:

- Jag är nyfiken, är det okej att jag frågar dig om...?
- Vad är det som gör att du vill fortsätta som nu?
- Vilka är fördelarna med att fortsätta som nu? Vad är det som är mindre bra?
- Vilka är fördelarna med en förändring?

Det du pratar om förstärks. Det är därför direkt olämpligt att bara prata om vad som är bra med den nuvarande situationen, utan att hinna utforska vad som är mindre bra och det som är fördelar med en förändring.

Fånga upp och förstärk förändringsprat
Du kan använda verktyget skalfrågor för att ge plats åt förändringsprat. Skalfrågor kan vara till hjälp att bedöma patientens beredskap till förändring när det gäller grad av motivation till exempelvis att börja äta utan de kompensatoriska beteendena. En typisk skalfråga du kan använda är:

”På en skala 0-10, där 0 är Inte alls viktigt och 10 är Mycket viktigt, hur viktigt är det för dig att bli frisk från ätstörningen just nu?” När patienten svarat kan du som samtalsledare följa upp med ”vad fick dig att välja siffran X och inte en lägre siffra?” Det här är ett sätt att ge utrymme för förändringsprat.

Gör en handlingsplan
Inled med att säga att patienten är expert när det gäller vad hen behöver hjälp med. Förtydliga att du som samtalsledare är en viktig resurs. Det är viktigt att du inte börjar tvinga eller försöker övertyga patienten till att göra en förändring. Även de bästa intentioner förstärker motståndet om man börjar argumentera för förändring med en patient som inte är beredd eller ambivalent. Om patienten visar att hen är redo att gå vidare och göra en förändring kan det vara aktuellt att påbörja arbetet med en handlingssplan. Några nyckelfrågor kan vara:

- Vad är målet? Vad vill du uppnå på kort och lång sikt?
- Vilka personer kunde hjälpa till?
- Vad är första steget för att övervinna det som hindrar dig? 

Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare. För kurser och föreläsningar maila gärna: [email protected]. Du hittar boken Motiverande samtal i arbete med ätstörningar här.