B0c379f604dc5eb698c078067b76c122c5acb98f

MI-samtalet har fyra processer och varje process har sitt eget samtalfokus. Eftersom dessa ofta inträffar i en ordning kan de beskrivas linjärt samtidigt som de bör användas flexibelt. Idag tar vi den första och andra, imorgon tar vi de sista två.

1. Engagera

Processen har främst som mål att bygga relationen. Du bör ha en patientcentrerad och lyssnande hållning för att förstå patienten och dennes beteenden. Målet för fasen är att lära känna patienten och att skapa allians. I den är processen kan du ha stor användning av BÖRS (bekräftelser, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar). Du kan till exempel inleda med att erbjuda en meny för samtalet, det vill säga viktiga punkter som du vill lyfta upp:

“Jag vill dels prata om att du säger att du inte vill gå upp mer i vikt, att det räcker. Sen har vi ju också en kommande permission som vi måste prata om. Vad vill du att vi också tar upp idag?”

2. Fokusera

Här handlar det om att börja samtala om vilken förändring som kan vara aktuell för patienten. Ibland är det oklart vilken förändring som patienten vill göra och då bör du som samtalsledare ägna tid åt att utforska och förtydliga. Här kan du hjälpa patienten genom att bland annat uppmärksamma för- och nackdelar med dennes situation utifrån vad som är viktigt och angeläget för patienten. Du kan exempelvis ställa frågor som:

“På vilket sätt tycker du att vi kan hjälpa dig att trivas och vara kvar på avdelningen?”

“Hur ska vi kunna förstå dina tankar om vikt för att kunna hjälpa dig?”

Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare. För kurser och föreläsningar maila gärna: [email protected]. Du hittar boken Motiverande samtal i arbete med ätstörningar här.