B0c379f604dc5eb698c078067b76c122c5acb98f

Vid låg beredskap till förändring är samtalsledarens uppgift att väcka intresse för förändring, till exempel genom att fråga om möjliga nackdelar med problembeteendet, skapa dissonans eller att utforska tillsammans med patienten beteendets konsekvenser på kort och lång sikt. Testa exempelvis dessa frågor:

- Hur ser du på din nuvarande situation? Vad är fördelar och nackdelar?
- Hur ser du på ditt beteende på kort och lång sikt
- Du har gjort ditt bästa för att hantera det och det har inte fungerat som du ville, vad skulle du kunna göra annorlunda?
- Är det okej att jag berättar om hur vi kan hjälpa personer i din situation?

Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare. För kurser och föreläsningar maila gärna: [email protected]. Du hittar boken Motiverande samtal i arbete med ätstörningar här.