B0c379f604dc5eb698c078067b76c122c5acb98f

Med meny menar vi inom MI en uppsättning alternativ, en karta över faktorer som kan vara relevanta att ta upp. Med agenda syftar vi på den turordning man skapar bland de alternativ som arbetet med menyn har lett till. I ett MI-samtal kan en meny-agenda användas i början för att hitta fokus eller målbeteenden eller när personen eller en grupp har många bekymmer och därför behöver en prioriteringsordning. Du kan inleda med att säga:

“Det finns ju många saker som oroar dig och som du vill prata om. Jag själv skulle vilja prata om viktuppgång och din tilltro till behandling. ”Är det ok om vi skriver ner det? Vad skulle du vilja prata om?”

Gör: Testa själv att använda verktyget meny-agenda. Börja med att lyfta upp de saker som du vill prata om. Fråga därefter vad personen vill prata om. Skriv ner allt. Sortera sedan alla punkter utifrån de som ni båda tycker är mest viktiga.

Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare. Du hittar boken Motiverande samtal i arbete med ätstörningar här.