B0c379f604dc5eb698c078067b76c122c5acb98f

Mer än 1000 vetenskapliga studier av MI har hittills publicerats. MI har visat sig ha god effekt inom följande områden:

●      bristande följsamhet i behandling
●      riskbeteenden
●      ohälsosamma kostvanor och bristande motivationsvanor
●      alkohol- och drogproblem
●      tobaksrökning
●      spelmissbruk 

Notera att MI har bäst effekt när det är en del av en annan behandling eller som en förbehandling. Man brukar se att patienter som deltagit i MI-samtal blir mer delaktiga aktiva och slutför kontakten i större utsträckning.

Kort om ätstörningar

Den här kursen fokuserar på hur man kan motivera patienter som lider av ätstörningar. Av den anledningen kommer inte att beskrivas och förklaras de diagnostiska kriterierna för ätstörningar.

De huvudsakliga diagnoserna inom ätstörningar är:

●      anorexi
●      bulimi
●      hetsätningsstörning 

Diagnosen ätstörningar-UNS (utan närmare specifikation) används när individen inte uppfyller någon av de specifika ätstörningarna.

Tips: Läs mer om ätstörningar på Psykologiguiden, på  eller i min bok “Motiverande samtal i arbete med ätstörningar”.  

Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare. För kurser och föreläsningar maila gärna: [email protected]. Du hittar boken Motiverande samtal i arbete med ätstörningar här.