4cb0615c1a9f5aeadca57868665724a127791817

Enkla reflektioner är direkta återspeglingar av det klienten har sagt, men med samtalsledarens egna ord eller med hjälp av synonymer. Komplexa reflektioner försöker återspegla en underliggande mening eller känsla i det som klienten har berättat.

Klienten: Jag är så ensam.

Samtalsledaren: Du är ensam. (Enkel reflektion)

Du saknar någon att prata med. (Komplex reflektion)

Du har svårt att ta kontakt med andra. (Komplex reflektion)

Reflektioner används kontinuerligt och ersätter till stor del frågor i ett MI-samtal. En reflektion visar att samtalsledaren lyssnar aktivt på klienten och uppmuntrar att berätta mera om det som reflekteras. Klienten får genom reflektionen en bekräftelse på att samtalsledaren anstränger sig för att förstå hennes situation.

Samtalsledaren guidar i samtalet genom att välja att reflektera vissa saker som klienten säger och låta vissa andra passera. Det är en central funktion: det som samtalsledaren reflekterar fortsätter man med stor sannolikhet att fortsätta att tala om. I MI reflekterar samtalsledaren aktivt när klienten säger något om vikten av en förändring eller om tilliten att lyckas med en förändring för att förstärka förändringsberedskap. Till exempel:

Klienten: Jag måste göra något åt min situation.

Samtalsledaren: Det som händer ställer till en hel del problem för dig. (Komplex reflektion)

Du kan inte fortsätta att ha det så här. (Komplex reflektion)

Reflektioner uppfattas som mer empatiska än frågor och underlättar för klienten att fortsätta att tala utifrån en påbörjad tankegång. Reflektioner hjälper att komma till ett slut med sin berättelse. 

Gör
Till skillnad från frågor så är reflektioner svårt att förbereda på förhand. Däremot kan vi fundera på dem retrospektivt. Tänk tillbaka på någon av dina senaste samtal och tänk ut ett par komplexa reflektioner som du hade kunnat göra i samtalet.

---
Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare. Är du intresserad av föreläsningar eller handledning kan du höra av dig på [email protected]. Kursen bygger på boken ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer” som finns att köpa här.