4cb0615c1a9f5aeadca57868665724a127791817

Som du vet vid det här laget så är MI ett bra verktyg för att förebygga och hantera motstånd hos klienten. I denna del, och nästa, presenteras fyra steg som kan användas när man pratar med klienten som utsatts för våld i nära relationer och som samtalsledaren bedömer inte är beredd att förändra sin situation eller som uttrycker motstånd.

Skapa dissonans
Dissonans är att uppleva en skillnad mellan hur det är och hur man vill att det ska vara. Att som klient bli mer uppmärksam på en sådan skillnad leder ofta till en ökad problemupplevelse och olustkänsla, vilket kan väcka ett behov av eller längtan efter förändring. Att tidigt utforska fördelar och nackdelar med situationen och koppla detta ihop med hur klienten vill att det ska vara kan vara ett sätt att utlösa och förstärka dissonans och väcka intresse för en förändring. Samtalsledaren kan också med öppna frågor göra klienten mer uppmärksam på skillnaden mellan hur det är nu och sina värderingar om vad som är ett rätt och riktigt sätt att leva.

Samtalsledaren utforskar klientens värderingar om relationer och närmar sig med försiktighet den skillnad som klienten troligen upplever mellan hur det är och hur det borde vara. 

Nyckelfrågor för att skapa dissonans

För att tydliggöra värderingar:
• Vad är viktigast för dig i en relation?
• Hur tycker du att man ska vara i en relation?
• Hur tycker du att en partner bör vara enligt dina värderingar/enligt det du tycker är rätt och riktigt i en nära relation?
• För att på ett försiktigt sätt börja granska den aktuella relationen:
• I vilken mån motsvarar din nuvarande partner det som är viktigt för dig i en relation?
• Hur ser du på att man utövar våld mot någon man älskar?
• Kan jag säga något jag kommer att tänka på nu? (Ber om lov) Nu när vi har pratat om det du värdesätter i en relation träder en skillnad fram mellan hur du skulle vilja att det var och hur det är. Det jag noterar är (…) Hur ser du på det?

En nyckelfråga som kan hjälpa klienten att hitta en väg och att röra sig i riktning mot hur hon vill leva i en relation (minska diskrepansen i riktning mot förändring) och för att börja se lösningar:
• Vad skulle kunna vara första steget för att komma närmare den typen av relation du vill ha i ditt liv (på kort och lång sikt)?

Utforska ambivalensen
Samtalsledaren utforskar klientens skäl både för att stanna i relationen och lämna den (ambivalensen). Det är viktigt att personen visar att hon är redo att gå vidare i den här riktningen och tala om detta.

Nyckelfrågor för att närmare utforska skälen att stanna och lämna relationen:
• Jag är nyfiken, är det okej om jag frågar dig om …? (Be om lov)
• Vad är det som gör att du stannar i relationen?
• Vilka är fördelarna med att stanna i relationen/att leva med din partner? Vad är det som är mindre bra?

Det är direkt olämpligt att klienten bara pratar om vad som är bra med relationen men hinner inte utforska vad som är mindre bra, eftersom det man pratar om förstärks.

---
Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare. Är du intresserad av föreläsningar eller handledning kan du höra av dig på [email protected]. Kursen bygger på boken ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer” som finns att köpa här.