98b417c6b3ea5b633a577f20547b40e37518c7b1

Att slänga sina mejl är ofta det svåraste att lära sig, och brukar hänga ihop med ens generella inställning till att slänga saker.


Ställ dig följande frågor:

- Är allt i mejlet åtgärdat?

- Kommer jag någonsin att öppna mejlet igen?

- Har jag massa liknande mejl sparade, som jag aldrig läst?


Tips/Övning: Skapa en “Ska nog slänga”-mapp, och lägg allt där som du vill slänga, men inte vågar. Om du efter några månader inte öppnat mappen, så kanske du vågar börja slänga mer.