98b417c6b3ea5b633a577f20547b40e37518c7b1

Kategorin “Utför” inkluderar alla mejl som kräver en insats från dig. Det vill säga att du behöver utföra någon form av arbete, förutom att bara svara, innan mejlet är åtgärdat.

Det finns en bra tvåminuters-regel, som säger att inkomna arbetsuppgifter som tar mindre än två minuter att utföra, gör man det genast. Så små uppgifter tar längre tid att planera är att utföra.

Större uppgifter du inte kan utföra i stunden, läggs på en actions/todo-lista eller i en kalender.

I MS Outlook finns en bra funktion där mejl flaggade för uppföljning, automatiskt läggs i uppgifts-listan. Det kan spara dig mycket tid i längden.

Google Inbox (En nyare version av Gmails vanliga inkorg) erbjuder flera möjligheter att lägga ett mejl på en olika todo-listor med olika schemaläggning, samt att markera mejlet som “färdigt”.