98b417c6b3ea5b633a577f20547b40e37518c7b1

Att filtrera mejl är en kan spara otroligt mycket tid och besvär. I många fall kan man filtrera bort över hälften av allt man får.

Oftast ställer man filtren att lägga mejlen i vissa mappar, men men kan också ge mejlen en viss status eller färg.

Exempel på mindre akuta mejl att filtrera till egna mappar eller kategorier.


  • Mejl som du står som CC

  • Nyhetsbrev

  • Rapporter och notifikationer, som skapas automatiskt


Exempel på viktiga mejl som du kan filtrera att exempelvis markera röda.


  • Mejl där bara du är mottagare.

  • Mejl som har ord som FYA, Action, Urgent eller liknande i ämnesraden