F0e9126a651bb3be72a09089e32920d8e2763a57

En sak är viktig att hålla i minnet: det finns mycket bevis inom forskningen för att föräldrars press på barn att äta mat de inte gillar eller visar neofobi för inte fungerar. Tvärtom skapar press bara starka obehagskänslor hos barnet, och barnet kan sedan - omedvetet – föra över dessa obehagskänslor på maten. Inte bara på den mat som serverades vid det tillfället, utan det kan smitta av sig på all mat som upplevs som ny. 

Det viktigaste som förälder är därför att hålla sig lugn.

Inom forskningen talar man om vikten av exponering, det vill säga att barnet ofta blir presenterat för den mat som man vill att hen ska äta, smaka eller vänja sig vid. Du har säkert hört talas om att det krävs 8–15 smaktillfällen innan barn lärt sig tycka om en ny smak, och det är faktiskt inte helt taget ur luften.

Forskare har sett att ökad exponering mest ökar toleransen hos det sinne som har blivit exponerat – om man till exempel har tittat på maten många gånger vänjer man sig vid att se den. Har man smakat den, så är det smaksinnet som lärt sig. Då kan vi snabbt räkna ut att för att få ett barn att verkligen äta något, inte bara gnaga lite på det, krävs att barnet blir exponerat för det under en längre tid. 

Trägen vinner.