789a8b94a129e72d17b1415010b8156a2ee7f20e

En del barn blir tidigt intresserade av smakportioner, andra inte. Rekommendationerna idag är att det är okej att ge pyttesmå smakportioner från fyra månaders ålder, i meningen kryddmåttsvis av smak från till exempel ditt eget finger. 

Det ska vara så små mängder att det inte konkurrerar ut amning eller ersättning, som ska fortsätta vara barnets huvudsakliga föda upp till att barnet är sex månader gammalt. Så de allra första smakerna, när bebisen är fyra till sex månader, är verkligen bara till för att väcka matlust och intresse, eller med andra ord: för att påbörja barnets lärande när det gäller mat och ätande. 

Tänk inte alls att det ska vara riktiga portioner, med haklapp och tallrik, utan att det bara är på lek. Det är inte heller någon fara om maten innehåller salt, eftersom mängden är så pass liten. 

Det finns två saker som är extra viktiga: det ena är förstås att barnet inte kan sätta något i halsen, så se till att det är mjukt och mosat i denna ålder. Ge inga hela nötter, inga hela druvor, cocktailtomater eller annat som kan riskera att proppa igen luftstrupen. 

Det andra är att barn under ett år inte ska ha honung. Anledningen till det är att så pass små barn är känsliga för botulismbakterier som kan finnas i honung – det är ju en levande produkt. Mitt sätt att alltid vara säker på att det inte slinker med lite honung är att helt enkelt ställa undan burken det första året.