F0e9126a651bb3be72a09089e32920d8e2763a57

Att inte vilja prova nya saker och smaker kallas ibland för neofobi, vilket betyder ”rädsla för nya saker”. Vi vet att denna rädsla normalt sett dyker upp i tvåårsåldern, och att den har sin topp i treårsåldern, men att den hos vissa barn kan finnas kvar ända upp till 6 års ålder. Neofobi visar sig genom att barnet helt avvisar ny och annorlunda mat, och kan också hittas hos vissa vuxna. 

Neofobi är kopplat till lägre intag av grönsaker, mindre variation i kosten och dessutom ett högre intag av mättat fett.

Det finns också något vi på svenska kan kalla ”petighet” (pickiness/picky eating) och det är när barn ibland inte vill äta också välkända födoämnen, alltså mat som barnet egentligen känner till smaken hos. Detta är också associerat med ett lägre intag av grönsaker och även med att kosten blir mindre varierad. Barn som beskrivs som picky/fussy eaters i litteraturen är inte bara tveksamma till ny och för dem okänd mat, utan också till mat med olika konsistenser. Till exempel kanske barnet inte vill äta mos som det är lite småbitar i medan helt slätt mos kan fungera, trots att båda smakar i princip likadant.

Det är förstås väldigt jobbigt för de flesta föräldrar om barnet bara vill äta några få olika maträtter. Det kan leda till att man känner sig oduglig som förälder, eller att man skäms över att äta tillsammans med andra. Det kan vara riktigt jobbigt att stå och förklara för andra föräldrar att ”Evert äter bara korv och makaroner” medan vännernas Hasse ”ääälskar verkligen maten på den nya libanesiska restaurangen”. Ibland är vi inte så snälla mot andra föräldrar. Här gäller det att kunna rycka på axlarna och försöka se det som är viktigt i det långa loppet. Växer barnet? Mår barnet bra? Orkar hen med sin dag? Om du svarar ja på de frågorna är det kanske mest är ett socialt problem, men nog så ångestväckande som sagt.