D3d0eb2f9214a9069477618e47b53f2bec4a09c7

I förra lektionen fick du lära dig att konkretisera en beteendeutmaning. Nästa steg i processen är att diagnostisera målgruppens olika hinder och motiv till att utföra “målbeteendet”. Dessa hinder kan vara både fysiska och mentala. I detta steg är det bra att arbeta med olika typer av metoder för att kartlägga beteendet på djupet - något vi kallar diagnostisera beteendet.

2. Diagnostisera

Några exempel på tillvägagångssätt kan vara fysisk observation av när målgruppen utför beteendet, att kartlägga tillsammans med målgruppen om deras upplevelser kring beteendet eller att du själv testar att utföra beteendet. Ofta behöver val av metoder för diagnosfasen anpassas efter målgruppen. Ett mervärde av att kartlägga beteendet tillsammans med sin målgrupp är att de blir involverade i processen, vilket även ökar sannolikheten för att de vill utöva målbeteendet. Genom en väl genomförd diagnos kan du vidare ringa in tydliga flaskhalsar till beteendet att arbeta vidare med i nästa steg. Något vi på Beteendelabbet gör här är att samanställa dessa insikter tydligt i en visuell beteendekarta. 

3. Designa

Har du genomgått en ordentlig diagnos av beteendet har du förmodligen redan idéer på potentiella nudges. Detta steg handlar om att matcha definierade hinder och designa nudges som målsätter att sänka identifierade hinder och motiv. 

4. Experiment 

I detta steg är det dags att testa nudgen du tagit fram, gärna i fysisk miljö via ett fältexperiment enligt lektion 11. Här kan det också vara en idé att arbeta relativt småskaligt, då detta ger dig förutsättningar för att testa flera åtgärder, utvärdera för att vidare kanske gå tillbaka till steg 3, revidera design och testa igen. När du sedan uppnår signifikanta resultat och fått indikation för vilken eller vilka nudges som fungerar har du anledning till att implementera det.

5. Skala

Det femte och sista steget i denna process är att, om experimentets resultat visat god effekt - testa nudgen i större skala för att få mer effekt. 


Utmaning

Utgå från den definierade utmaningen du skrev ned i föregående lektion. Kom på tre olika hinder och med matchade nudges som potentiellt kan knuffa målgruppen till att utföra det önskvärda beteendet.