D3d0eb2f9214a9069477618e47b53f2bec4a09c7

I samband med att nudgingfältet vuxit exponentiellt har även kritikerna höjt sina röster. Det finns två vanligt förekommande typer av kritik som uppstår vid debatt om att tillämpa nudging. I denna lektion och nästa presenteras dessa tillsammans med diskussion till debatten samt hur du som val-arkitekt kan ta hänsyn till kritiken.

Kritik. 1 “Nudging är manipulation av individers val”

Mer specifikt handlar denna kritik om hur transparent en nudge är, det vill säga det moraliskt tveksamma i en åtgärd där avsikten inte är tydlig för dem som påverkas. Eller att människor knuffats till att ta omedvetna - snarare än medvetet genomtänkta beslut. Denna kritik riktar sig främst till statliga knuffar. 

Förespråkarna till nudging har bemött detta med argumentet att andra verktyg för att driva igenom politik, som skatter, inte heller alltid är särskilt tydliga. Vem har exempelvis koll på vilka skattesatser som gäller för alla produkter i ett snabbköp? En mer rättvis debatt rörande denna kritik skulle vara den om paternalism är motiverat överhuvudtaget? Och det är en helt annan debatt.

En aspekt som vidare tåls att diskutera är att det finns olika typer av nudges. Vissa är mer transparenta än andra. Utöver detta kan de vara mer eller mindre förankrade i att påverka det reflektiva systemet. Att födas in i Svenska kyrkan kan till exempel klassas som en mindre transparent nudge som inte avsiktligt triggar ditt reflektiva system. Medans, en informationsvippa i ögonhöjd som ska påminna om ett mer hållbart val i butiken kan klassas som en mer transparent nudge som med större sannolikhet triggar ditt reflektiva system.  

En annan viktig aspekt att tänka på med hänsyn till kritiken är att kartlägga att nudgens potentiella skada inte väger över dess potentiella nytta. Att exempelvis minska tallriksstorlekar i en restuarangbuffé kan varken klassas som särskilt transparent - eller förmodas trigga det reflektiva systemet. Men, då studier visar på att man reducerat ca 20% klimatnytta i form av matsvinn p.g.a. nudgen, samt att besökarna uttryckt sig mätta och belåtna efter besöket - kan kanske en icke-transparent och icke-reflektivt system förankrad nudge ändå motiveras att genomföras.

Här är fyra snabba frågor att ställa sig för att utvärdera hur etiskt rättfärdigad en nudge kan vara:


  • Hur transparent är nudgen - hur uppenbar är den för mottagaren?


  • Vad är mest troligt att avsiktligt trigga - automatiska/reflektiva systemet ?

  • Är intentionen med nudgen i linje med målgruppens vilja?

  • Är nyttan vs. kostnaden med nudgen rättfärdigad?


Utmaning 

Resonera kring en valfri nudge efter ovanstående fyra frågor!