D3d0eb2f9214a9069477618e47b53f2bec4a09c7

Många vet hur de borde bete sig, men gör det ändå inte, och det beror ofta på att det står hinder i vägen. 

I Storbritannien kan många husägare spara både energi, tid och pengar på att isolera sina vindar. För att därefter minska energianvändningen införde miljödepartementet enligt traditionellt ekonomiskt resonemang, ett bidrag som husägare kunde ansöka om för att isolera sina vindar. Men, trots en höjning av bidraget var det få hushåll som nappade på erbjudandet. Efter noggrannare undersökning kring vad det berodde på, upptäckte de vad som tog stopp; nämligen att det kändes för jobbigt för många att ta itu med allt skräp som förvaras uppe på vinden. Och, när vi tycker något är jobbigt - är många gånger en naturlig reaktion att skjuta på det.

BIT testade därför att erbjuda en grupp det oförändrade bidraget för vindsisolering tillsammans med en vindröjningstjänst. En annan grupp fick enbart erbjudandet om ökat bidrag för vindsisoleringen. 

När isoleringen inkluderade en vindröjningstjänst ökade efterfrågan tre gånger jämfört med kontrollgruppen. Medans det ökade bidraget endast ledde till en marginell ökning. En förklaring till resultatet var att det egentliga problemet inte var bidragets storlek, utan att husägare helt enkelt inte mäktade med att röja sina vindar, trots att de egentligen skulle vilja ha lägre uppvärmningskostnader (Halpern, 2015). 

Så, ett sätt att effektivt arbeta beteendeförändring är att kartlägga beteendet för att undanröja det verkliga hindret. Är det många som vill cykla istället för att ta bilen på jobbet, men inte gör det? Ta reda på varför. Är det för att det saknas dusch på jobbet? Och i sådana fall, går det att installera en?


Utmaning

Tänk på ett konkret beteende där du har svårt att gå från vilja till handling. Kartlägg ett stort hinder för det önskvärda beteendet - kan du matcha detta med en lösning som reducerar hindret?


Källa

Halpern, D. (2015). Inside the Nudge Unit: How Small Changes Can Make a Big Difference. London: WH Allen.